Strona główna > Miejsca pracy > Wiadomosci dotyczace pracy w Finlandii

WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE PRACY W FINLANDII

Za pośrednictwem WorkPower corocznie zatrudnianych jest około 1000 pracowników i oprócz tego, kilkaset osób jest rekrutowanych do przedsiębiorstw naszych klientów.

Wybierane przez MediPower stosunki pracy mogą być o określonym lub o nieokreślonym czasie trwania. Podczas pracy przez wynajem Twoim pracodawcą jest MediPower. Za naszym pośrednictwem możesz również rekrutować się do przedsiębiorstw naszych klientów, wtedy Twoim pracodawcą jest przedsiębiorstwo naszego klienta. Proces rekrutacji może odbywać się szybko jeżeli chodzi o rekrutację bezpośrednią - lub przez stosunek pracy na podstawie wynajmu..

Czas trwania stosunku pracy na podstawie wynajmu jest określany zapotrzebowaniem w siłę roboczą zamawiającego przedsiębiorstwa. Stosunek pracy może trwać latami. Podczas pracy na podstawie wynajmu miejsce pracy może ulec zmianie, jednak Twój pracodawca zawsze pozostaje tym samym. Staramy się zorganizować dla pracowników nowe robocze zadanie od razu po zakończeniu poprzedniego.

Podczas pracy poprzez wynajem dbamy o wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia, o wynagrodzenie za okres urlopu rocznego, opłacane przez pracodawcę dodatkowe koszty z tytułu wynagrodzenia, ochronę zdrowia podczas pracy, ubezpieczeniach oraz o wyposażenie w odzież roboczą. Zawsze opłacamy pracę w wysokości przewidzianej w umowie o pracę. Przy zatrudnieniu za pośrednictwem MediPower wejdziesz do grona osób objętych ubezpieczeniami socjalnymi Finlandii,(KELA) oraz nabędziesz prawa do naliczana emerytury. Poza tym pomożemy Ci w sprawach związanych z opodatkowaniem, kontem bankowym itp.

Przedsiębiorstwo naszego Klienta odpowiada za zarządzanie pracą zatrudnionego pracownika. Zapoznanie się z zadaniami, zwyczajami i nawykami w miejscu pracy, pomieszczeniami i urządzeniami oraz narzędziami pracy, odbywa się w miejscu zatrudnienia, i jest powierzane kierownictwu robót ze strony przedsiębiorstwa klienta. Zapoznamy Cię ze stosunkami pracy, na przykład, ze sprawami dotyczącymi wypłaty wynagrodzenia.