Vuokratyö

Työntekijä on työsuhteessa MediPower Oy:n kanssa. Huolehdimme työntekijän palkanmaksusta ja siihen liittyvistä muista kuluista sekä vakuutuksista, mukaan lukien potilasvakuutus. Lisäksi vastaamme työterveyshuollon järjestämisestä sekä esimerkiksi sairausajan palkanmaksusta. Tilaajalle jää näin työntekijästä ainoastaan työnjohdollinen vastuu.

Henkilöstövuokraus voi toimia myös vakituisen henkilön palkkaamista harkitsevan yrityksen mahdollisuutena tutustua työntekijään kaikessa rauhassa. Määräaikaisen vuokrasuhteen jälkeen yritys voi halutessaan rekrytoida työntekijän vakituiseen työsuhteeseen.